Menu1 Menu2

  • Opracowane przez nas efektywne rozwiązania finansowe umacniają współpracę pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Oferując pakiet produktów finansowych dajemy ogromne możliwości pomagające nowocześnie zarządzać należnościami.
  • Nasze rozwiązania umożliwiają finansowanie bieżących inwestycji (faktoring i pożyczka), poprawę płynności (sprzedaż wierzytelności), a także zabezpieczenie płatności (poręczenie zobowiązań).
  • Pomagamy w oszacowaniu możliwości płatniczych podmiotu, z którym zamierzają Państwo rozpocząć współpracę (rating). Pozwala to na podjęcie trafnych decyzji dotyczących poszerzania grona odbiorców.

   • Jesteśmy instytucją wyspecjalizowaną w usługach finansowych dla Placówek Publicznej Służby Zdrowia i jednostek budżetowych Skarbu Państwa oraz ich Kontrahentów.
  • Bardzo dobra znajomość branży i specyfiki rynku służby zdrowia oraz wnikliwa analiza sytuacji stanowią o naszej sile. Dzięki temu możemy oferować rozwiązania finansowe ściśle dostosowane do ciągle zmieniającej się sytuacji rynkowej.
  • Wśród wielu rozwiązań finansowych zawartych w naszej ofercie, na pewno znajdziecie Państwo te najlepiej dostosowane do waszych potrzeb: finansowanie zobowiązań cywilno-prawnych, pracowniczych i publiczno-prawnych, restrukturyzację zobowiązań wymagalnych, factoring, pożyczka, leasing.

 

[zapoznaj się z ofertą >>]